Заяви куриер
Заявка за оферта
Клиентите за нас

Цени универсални пощенски услуги

Цени на услуги , включени в обхвата на универсалната пощенска услуга

ВЪТРЕШНИ ПРАТКИ Тегло Единична цена в лева "без предимство" Единична цена в лева "с предимство"
Вид — Кореспондентски пратки
Обикновени
  до 50 грама 0,50 0,70
  от 5 1 до 1 00 грама 0,60 0,80
  от 101 до 200 грама 0,75 0,95
  от 201 до 300 грама 0,85 1,05
  от 30 1 до 500 грама 0,95 1,25
  от 501 до 1000 грама 1,20 1,55
  - от 1001 до 2000 грама 1,45 1,85
Препоръчани
  /Допълнително към цената за тегло, посочена в реда „Обикновени" за кореспондентски пратки/ 0,60 0,60
Известия за доставяне-*
  /Допълнително към цената за тегло и препоръка, посочена в реда „Обикновени" за кореспондентски пратки/ 0,60 0,60
Вид - Печатни произведения
Обикновени
  до 1 00 грама 0,45 0,60
  от 101 до 300 грама 0,50 0,70
  от 301 до 500 грама 0,65 0,80
  - от 501 до 1000 грама 1,20 1,40
  - от 1001 до 2000 грама 1,45 1,85
  - от 2001 до 3000 грама 1,65 2,10
  - от 3001 до 4000 грама 2,00 3,00
  - от 4001 до 5000 грама 2,35 3,50
Препоръчани
  в реда „Обикновени" за печатни произведения/ 0,60 0,60
Известия за доставяне
  /Допълнително към цената за тегло и препоръка, посочена в реда „Обикновени" за печатни произведения/ 0,60 0,60
Вид - Малки пакети
Обикновени
  до 100 грама 0,70 1,00
  от 101 до 300 грама 0,85 1,35
  - - от 301 до 500 грама 1,00 1,60
  от 50 1 до 1 000 грама 1,30 1,85
  - от 1001 до 2000 грама 1,50 2,00
Препоръчани
  /Допълнително към цената за тегло, посочена в реда „Обикновени" за малки пакети/ 0,60 0,60
Известия за доставяне
  /Допълнително към цената за тегло и препоръка, посочена в реда „Обикновени" за малки пакети/ 0,60 0,60

Допълнителни услуги

Обявена стойност
/Допълнително към цената за тегло и препоръка, посочена в реда „Обикновени" : 1 % от обявената стойност
Наложен платеж
тегло,препоръка и обявена стойност посочена в реда „Обикновени" :2% от обявената стойност

Посочените цени са крайни в лева с начислен ДДС /облагаеми услуги/
Всички останали цени са крайни в лева, не се начислява ДДС /необлагаеми услуги/

Старпост
Старпост ООД - Екипът
On-line заявка

Тук можете да подадете вашата заявка за куриерски услуги

Старпост ООД - Екипът
Ценови калкулатор

Калкулирайте стойността на вашата пратка on-line

Старпост ООД - Контакти