Заяви куриер
Заявка за оферта
Вижте цената на вашата пратка

Цени универсални пощенски услуги


Цени на услуги , включени в обхвата на универсалната пощенска услуга


ВЪТРЕШНИ ПРАТКИ

Тегло

Единична цена в лева "без предимство"

Единична цена в лева "с предимство"

Вид — Кореспондентски пратки

Обикновени

 

до 50 грама

0,50

0,70

 

от 5 1 до 1 00 грама

0,60

0,80

 

от 101 до 200 грама

0,75

0,95

 

от 201 до 300 грама

0,85

1,05

 

от 30 1 до 500 грама

0,95

1,25

 

от 501 до 1000 грама

1,20

1,55

 

- от 1001 до 2000 грама

1,45

1,85

Препоръчани

 

/Допълнително към цената за тегло, посочена в реда „Обикновени" за кореспондентски пратки/

0,60

0,60

Известия за доставяне-*

 

/Допълнително към цената за тегло и препоръка, посочена в реда „Обикновени" за кореспондентски пратки/

0,60

0,60

Вид - Печатни произведения

Обикновени

 

до 1 00 грама

0,45

0,60

 

от 101 до 300 грама

0,50

0,70

 

от 301 до 500 грама

0,65

0,80

 

- от 501 до 1000 грама

1,20

1,40

 

- от 1001 до 2000 грама

1,45

1,85

 

- от 2001 до 3000 грама

1,65

2,10

 

- от 3001 до 4000 грама

2,00

3,00

 

- от 4001 до 5000 грама

2,35

3,50

Препоръчани

 

в реда „Обикновени" за печатни произведения/

0,60

0,60

Известия за доставяне

 

/Допълнително към цената за тегло и препоръка, посочена в реда „Обикновени" за печатни произведения/

0,60

0,60

Вид – Колетни пратки

 

 

до 1 кг

2,58

4,32

 

над 1 до 3 кг

3,48

5,76

 

над 3 до 5 кг

4,32

7,20

 

над 5 до 7 кг

5,04

8,40

 

над 7 до 10 кг

6,42

10,80

 

над 10 до 15 кг

8,40

16,80

 

над 15 до 20 кг

10,80

18,00

 

 

 

Вид - Малки пакети

Обикновени

 

до 100 грама

0,70

1,00

 

от 101 до 300 грама

0,85

1,35

 

- - от 301 до 500 грама

1,00

1,60

 

от 50 1 до 1 000 грама

1,30

1,85

 

- от 1001 до 2000 грама

1,50

2,00

Препоръчани

 

/Допълнително към цената за тегло, посочена в реда „Обикновени" за малки пакети/

0,60

0,60

Известия за доставяне

 

/Допълнително към цената за тегло и препоръка, посочена в реда „Обикновени" за малки пакети/

0,60

0,60


Допълнителни услуги


Обявена стойност

/Допълнително към цената за тегло и препоръка, посочена в реда „Обикновени" : 1 % от обявената стойност

Наложен платеж

тегло,препоръка и обявена стойност посочена в реда „Обикновени" :2% от обявената стойност


Ценни пратки

Ценни пратки се приемат само в Централен офис на дружеството на адрес: гр.София 1407, бул.“Черни връх“ № 73.Ценни пратки" са пощенски пратки, които съдържат монети, банкноти, парични знаци, ценни книжа, движими паметници на културата, предмети, представляващи ценност за подателя, благородни метали, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.


Цени на международни кореспондентски пратки до 2000 г, както следва:Теглови стъпки на кореспондентски пратки

Съседни държави

Европейски държави

Държави извън Европа

без предимство

с предимство

без предимство

с предимство

без предимство

с предимство

до 50 г

1,50

2,00

1,80

2,00

2,50

3,80

от 51 до 100 г

2,10

2,60

2,50

3,60

3,20

4,50

от 101 до 150 г

2,40

3,30

3,10

4,20

4,00

6,00

от 151 до 250 г

3,30

5,00

4,50

5,90

6,00

9,00

от 251 до 300г

4,00

6,00

5,00

7,50

7,50

11,50

от 301 до 500 г

6,00

9,00

7,50

10,00

10,00

15,00

от 501 до 1000г

11,00

15,00

12,50

18,00

18,00

24,00

от 1001 до 2000г

16,00

25,00

21,00

30,00

25,00

35,50


Допълнителна услуга

Цена

Забележка

препоръка

6.00

Допълнително към цената за тегло

известие за доставка

4.00

Допълнително към цената за тегло за страните извън ЕС

4.00

Допълнително към цената за тегло за страните от ЕС


Посочените цени са крайни в лева с начислен ДДС /облагаеми услуги/


ГРАФИК НА МОБИЛНИТЕ ПОЩЕНСКИ СТАНЦИИ


Старпост
Старпост ООД - Екипът
On-line заявка

Тук можете да подадете вашата заявка за куриерски услуги

Старпост ООД - Екипът
Ценови калкулатор

Калкулирайте стойността на вашата пратка on-line

Старпост ООД - Контакти