Заяви куриер
Заявка за оферта
Вижте цената на вашата пратка

Фирма "Стар Пост" ООД има официално издадена индивидуална Лицензия за предоставяне на територията на Република България на Универсална пощенска услуга с № 2-008/ 09.06.2009 г.
от Комисия за регулиране на съобщенията.

 
 

Проект: „Постигане на устойчива заетост, чрез разкриване на нови работни места в „СТАР ПОСТ” ООД”.

Обща стойност на проекта: 390 790.52 лева

Безвъзмедна финансова помощ: 100 %, от които
85% от Европейския социален фонд и 15% национално финансиране.


Публична покана номер BG05M9OP001-1.003-0156-C01-Su01/ дата 24.08.2016 г. с предмет Доставка на работно облекло и 6 бр. товарни автомобили за нуждите на „СТАР ПОСТ” ООД с две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на работно облекло Обособена позиция 2: Доставка на 6 бр. товарни автомобили. Свалете всички необходими документи тук

Профил на длъжност КуриерПрофил на длъжност Шофьор лекотоварен автомобил

 

 

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-1113-C01

 

ГРАФИКЪТ ЗА МОБИЛНИТЕ ПОЩЕНСКИ СТАНЦИИ Е АКТУАЛИЗИРАН.

Старпост
Старпост ООД - За фирмата

Динамично и пазарно ориентирана фирма, която предоставя съвременни, ефективни и качествени куриерски услуги чрез адаптиране и добро познаване на изискванията на своите клиенти.

Старпост
Старпост ООД - Екипът

Екипът ни е готов да отговори на най-високите изисквания от Ваша страна, с бързина, точност, коректност и гъвкавост при изпълнение на Вашите поръчки. Нашият подход при работа с нашите клиенти се базира на професионалния опит и задълбочения анализ на изискванията на всеки един клиент.

Старпост
Старпост ООД - Адрес

"Стар Пост" ООД разполага с централен офис на фирмата в град София, намиращ се в модерна офис сграда "клас А" и се състои от офис част от 500 кв.м и складова част 1200 кв.м.


Старпост
Старпост ООД - Екипът
On-line заявка

Тук можете да подадете вашата заявка за куриерски услуги

Старпост ООД - Екипът
Ценови калкулатор

Калкулирайте стойността на вашата пратка on-line

Старпост ООД - Контакти